Яндекс.Метрика

Сапасы

2013 жылы «Электровоз кұрастыру зауыты» ЖШС Халықаралық ISO 9001:2008 стандартының сегіз кезеңділігі талаптарына сәйкестендіру үшін кәсіпорынның сапа менеджментінің жүйесін (СМЖ) әзірлеу, ендіру мен сертификациялау қажеттілігі туралы шешім қабылдады:

1 кезең: Басшылықтың шешімі;

2 кезең: Персоналды оқыту;

3 кезең: СМЖ ендіру бағдарламасын қалыптастыру;

4 кезең: Бисзнес-процестерді анықтау, түсіндіру мен оңтайландыру;

5 кезең: СМЖ нормативтік құжаттарын әзірлеу;

6 кезең: СМЖ тестілеу мен ішкі аудит;

7 кезең: СМЖ сертификациясы.

СМЖ қалыптастырған кезде кәсіпорын ISO 9000 стандартында көрсетілген сапа менеджментінің негізгі қағидаттарына басшылыққа алды:

  1. Тұтынушыға бағдарлау;
  2. Басшылықтың көшбасшылығы;
  3. Жұмысшыларды тарту;
  4. Процестік әдіс;
  5. Менеджментке жүйелі әдіс;
  6. Тұрақты жақсарту;
  7. Фактілерге негізделген шешімдер қабылдау;
  8. Жеткізушілермен өзара тиімді қарым-қатынастар.

Кәсіпорын қызметінің әртүрлі аспектілері мен оның ішкі жүйелеріне – стратегиялық басқарудың ішкі жүйесіне, өндірістік ішкі жүйеге, логистиканың ішкі жүйесіне, персоналмен басқару, ішкі коммуникациялар, құжат айналымы және басқалар сияқты мәселелерге қатысты кешенді жұмыс өткізілді.

2015 жылғы 5 қазаннан бастап 9 қазан аралығындағы кезеңде кәсіпорынның сертификатталған аудитті өтті. BUREAU VERITAS компаниясының аудиторлары кәсіпорынның СМЖ ISO 9001:2008 Халықаралық стандарттардың талаптарына сәйкестігін тексерді. «Электровоз кұрастыру зауыты» ЖШС сәйкестендіру сертификатын алды.

Тапсырыс берушінің шығарылатын өнімнің сапасымен қанағаттануынан басқа, кәсіпорынның жұмысында бірінші басымдық болып тапсырыс беруші талаптарының күту сапасына талдау болып табылады. Кәсіпорынның ұжымы инновациялық технология бойынша әзірленген, қауіпсіз кепілді, бірегей және барлық стандарттарға сәйкес келетін өнімді ұсыну есебінен бәсекеге қабілеттілікті нығайтуға талпынады. Қызметкерлердің жасалған әрекеттердің маңыздылығын түсіну, өз жұмысын сапалы орындауда әрбір команда мүшесінің үлесі кәсіпорынның СМЖ табысты дамыту мен жетілдірудің кепілі болып табылады.

Кәсіпорынның келесі қадамдары мыналар болып табылады:

- СМЖ тұрақты талдау мен жетілдіру;

- Өнімнің барлық өмірлік кезеңдерінде шығындарды қысқарту (немесе «жаман сапаға» кеткен шығындарды төмендету);

- Табысты ұлғайу (нарық үлесін және сатудың тиісті көлемін ұлғайту);

- Қабылданатын шешімдердің негізділігі мен жеделділігін арттыруға байланысты компанияның басқаруын жақсарту;

- Трансакциялық шығындарын азайту, соның салдарынан Халықаралық темір жол өнеркәсібі стандартының IRIS талаптарына сәйкес кәсіпорынды сертификациялау.

 

111 (1).png

Кәсіпорын туралы

Осы өндіріс мақсаты ТМД елдеріне Қазақстанда қор тартым жылжымалы, сондай-ақ перспективалық экспорттық өнімдер жылжымалы құрамның жаңарту болып табылады. 2009 жылы Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы, стратегиялық инвестициялық жоба ретінде танылған өндірістік локомотивтер ұйымдастыру...

Контактылар

ЖШС «Электровоз құрастыру зауыты» (ЭКЗ)
Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы
184 А көшесі, 10 - ү, Индустриалдық паркі
Тел.: +7(7172) 938-502 
Факс: +7(7172) 938-531